Naziv podjetja:
UTEKSOL d.o.o, podjetje za
predelavo usnja in granulatov

Naslov
Pohorska 6a
2380 Slovenj Gradec
Slovenija

Direktor
Robert Peretin

Telefon
00386 (2) 88 42 451

Telefaks
00386 (2) 88 44 102

Email
info1@uteksol.si

Spletni naslov
www.uteksol.si


 


Negorljivi TPE-S 2K/V0


Namen projekta je razviti inovativen kompozitni material TPE-S 2K/V0, ki bo proizvajalcem zagotavljal skladnost z novim standardom negorljivosti, možnost uporabe naprednejših tehnologij obdelave in širšo uporabnost materiala, s tem pa povišanje produktivnosti, znižanje stroškov proizvodnje, hkrati pa še izboljšanje varnosti končnega uporabnika in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Višina celotnih stroškov operacije: 990.617,15 EUR; Višina sofinanciranja: 371.914,27 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
www.eu- skladi.si
spirit


Udeležili smo se sejma Lineapelle
Udeležili smo se sejma Lineapelle , ki je potekel od 20.02- 22.02.2018. v Milanu, Italija.

Glavni namen je bil predstavitev našega proizvodnega programa na največjem čevljarskem sejmu v Evropi. Udeležba je delno sofinancirana v projektu individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2018.

Cilj projekta je pridobitev novih poslovnih partnerjev, srečanje z obstoječimi kupci ter seznanitev s ponudbo naše konkurence.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

spirit

Prenova poslovnih procesov podjetja Uteksol d.o.o.


Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljava vitkega poslovanja in poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:
       •   nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti
       •   višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov
       •   manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev
       •   večja stopnja zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti
       •   večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).